۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
دوره ها و کارگاه ها
امورآموزشی
امور آموزشی
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
دانشجویی فرهنگی
آموزش های آزاد
سامانه ها
کارگاه های آموزشی
آمــوزش های الکترونیــــک
روشهاي نوين آموزش مبتني بر فناوري با عناوين متفاوتي مانند روشهاي جايگزين ، رسانه هاي نوين و چندرسانه اي ، رسانه دانش ، بهترين راه حل آموزشي و غيره خوانده شده است ، اما به نظر مي رسد بهترين عبارت كه تعريف جامع و (e-Learning ) كاملي از تمام نامهاي مذكور باشد ، همان آموزش الكترونيكي است.
هر چند آموزش الكترونيكي از فناوري شبكه گسترده جهاني (World Wide Web ) بهره مي گيرد ، ولي به هيچ وجه به آن محدود نمي شود. در عرصه آموزش الكترونيكي ، علاوه بر آموزش بر مبناي وب ،آموزش غيرحضوري ،آموزش از راه دور ، تعليم و تربيت از راه دور ، بازآموزي ،خودآموزي وآموزش بر مبناي رايانه ((Computer Based Training (CBT ) نيزمي توانند مطرح شوند. در اين فصل به تعاريف مختلف ، ضرورتها ، مزايا و محدوديتهاي آموزش الكترونيكي مي پردازيم و اشكال متفاوت آن را بررسي مي كنيم.
آمـــــوزش های آزاد
آموزش هاي آزاد، آموزشي غير رسمي و بالاتر از سطح متوسطه است كه در قالب آموزش هاي تخصصي و كاربردي كوتاه مدت و ميان مدت اجرا مي شود.
رسالت آموزش‌هاي آزاد، برنامه ريزي درسي و اجراي دوره هايي است كه مورد نياز بخش هاي گوناگون جامعه نظير سازمان ها، نهادها و صنايع اعم از دولتي و خصوصي و همچنين آموزش هاي مورد نياز كليه شهروندان و آحاد جامعه است. به عبارت ديگر عرصه آموزش هاي آزاد، تنها عرصه اي از كسب آموزش هاي عالي در كشور است كه نه تنها به دور از موانعي نظير كنكور دسترسي همگان را به كسب علوم و دانش دانشگاهي سهل و آسان مي نمايد بلكه بدون تقيد به سرفصل هاي مصوب دروس دانشگاهي، مي تواند سرفصلهايي متناسب با نياز مخاطبان را به عنوان آموزش دانشگاهي براي آنان تنظيم و ارائه نمايد.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان- ساختمان معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي-طبقه سوم اتاق 39- مديريت آموزش هاي الكترونيكي و آزاد
كدپستي: ...........
E-mail:

تلفن: 37932343 تلفكس:
راهنماي جامع تلفن هاي دانشگاه اصفهان
Powered by DorsaPortal