جستجوجستجوتماس با مسئولينتماس با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
EN/العربیه
۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر
مديريت اجرايي (EMBA)
سرفصل
تعريف و هدف :

دوره كارشناسي ارشد مديريت اجرايي ( Executive Master of Business Administration) به منظور پرورش كادر مديريت اجرائي بنگاه هاي توليدي و خدماتي خصوصي، تعاوني و دولتي و نيز تامين مدير براي طرح هاي بزرگ عمراني تهيه و تدوين شده است.
هدف كلي
هدف كلي برنامه بهبود نظام مديريت در سطح واحدهاي توليدي و خدماتي استو لازمه دستيابي به اين هدف كلي تحقق اهداف خاص آموزشي زير است:
الف. آماده كردن شركت كنندگان براي قبول وظايف مديريت از طريق آشنائي با آخرين دست آوردهاي دانش مديريت و تقويت قابليت هاي تحليل، ابتكار، خطر پذيري، ارتباطات، تصميم گيري و بالاخره رهبري موسسات تابعه.
ب.

طول دوره:
طبق آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي برنامه ريزي طول اين دوره ( به استثنايي مدت مربوط به گذراندن دروس كمبود) حداكثر سه سال است. واحدهاي هر نيمسال حداقل نه و حداكثر چهارده واحد مي باشد.

نقش و توانائي :
انتظار ميرود شركت كنندگان در اين برنامه با گذراندن آن به حرفه مديريت تسلط بيشتري يافته و با استفاده از فنون و تئوريهاي جديد وظايف خود را در سطحي بهتر از سابق انجام دهند و پس از كسب تجربيات بيشتر مسئوليتهاي مهمتري را در سطوح بالاتر مديريت عهده دار كردند. نيل به اين هدف در گرو كسب توانائي هاي زير است كه در برنامه بر آن تاكيد شده است.
الف: نگرش علمي به مديريت: شركت كنندگان در برنامه از طريق آشنائي وسيع با تجربيات دنياي صنعتي و پژوهشهاي معمول در رشته مديريت به اهميت نگرش علمي به مسايل مديريت پي خواهند برد و از تفكر يك بعدي، شتاب زدگي درعمل و پيش داوري درباره روشهاي كارآمد مديريت از ويژگيهاي نگرش غير علمي است پرهيز خواهند كرد.
ب: كسب دانش مديريت: آشنايي مديران با تجربيات كشورهي صنعتي و نيز تحقيقات انديشمندان مديريت موجب ارتقاء سطح دانش آنان در اين زمينه مي شود و اين امر از سوئي زمينه استفاده موثر تر از فنون جديد مديريت را توسط مديران فراهم مي كند و از سوي ديگر ارتباط وهمكاري نزديكتري ميان مديران و كارشناسان مديريت ايجاد كرده موجب مي شود كه مديران از مشاوران و كادر ستادي خود بهتر استفاده كنند.
ج: بهبود مهارتهاي مديريت: منظور از بهبود مهارتهاي مديريت ايجاد زمينه جهت تلفيق علم و عمل يعني توانائي استفاده عملي از دانش مديريت است. بخش مهمي از برنامه به پرورش مهارتهاي عمومي مديريت و تجزيه و تحليل و چاره جوئي عملي براي مشكلات مديريت سازمانها اختصاص يافته است.

ضرورت و اهميت:
تجارب موجود در فرايند توسعه اقتصادي چه در كشورهاي توسعه يافته و يا نوپاي صنعتي نشان مي دهد كه مديريت يكي از اهرم هاي قوي و محرك هاي اصلي توسعه است. نياز به تقويت وتجهيز كادر مديريت بخصوص در سطح اجرائي در كشور ما نيز به خوبي احساس شده است. تجربه پانزده سال گذشته مويد آن است كه مديريت واحدهاي بزرگ اقتصادي و طرحهاي عمراني با اتكا به سليقه شخصي و از طريق سعي و اخطار راهي است پر هزينه و خطر خيز كه مي بايد از آن پرهيز كرد. خاصه در شرايط كنوني كه كشور ما با كمبود منابع ارزي، رشد جمعيت و انتظارات روز افزون مردم درباره ارتقاء سطح زندگي روبروست تصميم گري منطقي واستفاده بهينه از امكانات مادي و انساني موجود از هميت و حساسيت بيشتري برخوردار شده است . كشور ما اكنون نيازمند مديراني است كه بتوانند با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي دانش مديريت و تجارب كشورهاي صنعتي و نيز در نظر گرفتن شرايط بومي، وظايف خويش را در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي ، هماهنگي و كنترل ، رهبري و مديريت منابع انساني و بالاخره نوآوري و تحول به نحوي موثرتر از گذشته انجام دهند . با اين وصف و با توجه به اينكه براي اكثريت قريب به اتفاق مديران واحدهاي توليدي، خدماتي و طرحهاي عمراني در بخش دولتي، خصوصي يا تعاوني فرصت بهره گيري از آموزش هاي موثر مديريت وجود نداشته است. كوشش سازمان يافته، گسترده و بلند مدت براي پروش مدير ضروري بنظر مي رسد.
1395/06/13 تاریخ به روزرسانی:
13438 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
مرکز آموزش های مجازی
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal